I

inf101.v19.oppgaver

Offentlige filer for oppgaver kan sees her – som 101-student bør du ikke klone (laste ned) noen av disse prosjektene, men heller klone din egen private kopi (med navn /<brukernavn>/<oppgavenavn>)