Commit 5c85d794 authored by Yngve S Kristiansen's avatar Yngve S Kristiansen

Update README.md

parent 4957b248
......@@ -24,7 +24,7 @@ Laboppgavene har ingen egen tidsfrist, men vi regner med at du gjør minst 80% a
Pass på at du allerede har gjort ferdig:
* [Installasjon av Java 8 og Eclipse](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v18/wikis/oppsett)*viktig:* hvis du ikke gjør https-innstillingen (setter `http.sslVerify` til `false`) er det mulig du vil ikke komme videre i oppgaven
* [Installasjon av Java 8 og Eclipse](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v19/wikis/oppsett)*viktig:* hvis du ikke gjør https-innstillingen (setter `http.sslVerify` til `false`) er det mulig du vil ikke komme videre i oppgaven
I tillegg, hvis du ikke bruker Eclipse, eller om du vil trene på å bruke git direkte og ikke gjennom Eclipse, må du ha [installert Git](http://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git).
......@@ -61,7 +61,7 @@ git config --global user.email "quake@shield.gov"
Du finner oppgavekoden i repositoriet med URIen:
https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v18.lab1.git
https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v19.lab1.git
Hvor `<brukernavn>` skal byttes ut med brukernavnet ditt på UiB. Merk at
det er nødvendig å bruke https (ssh vil ikke fungere).
......@@ -69,7 +69,7 @@ det er nødvendig å bruke https (ssh vil ikke fungere).
Som vist i forelesningene, for å få dette prosjektet inn i eclipse, velg
`import` fra fil menyen. Velg så `Git` -> `Projects from git` -> `Clone URI`.
Fyll in URIen som du finner over. (Eclipse fyller så ut *host* og *repository path* med `retting.ii.uib.no` og
`/<brukernavn>/inf101.v18.lab1.git`.
`/<brukernavn>/inf101.v19.lab1.git`.
Skriv inn ditt brukernavnet og GitLab-passord, og trykk `next`. Nå velger du hvilken
branch du skal ha (`master` og `explode`). Trykk på `next`. Neste ting er å velge en mappe å
......@@ -77,9 +77,9 @@ putte repositoriet i under `Directory` (standard er `git`-mappen i hjemmeområd
branch: `master`, Remote name: `origin`), `next` -> `import existing project`
-> `next` -> `finish`.
Nå skal du ha et prosjekt i eclipse som heter `inf101.v18.lab1`.
Nå skal du ha et prosjekt i eclipse som heter `inf101.v19.lab1`.
**VIKTIG:** *oppgaven er avhengig av at du har Java 8 med JavaFX installert (følger med i Oracle JDK, men er separat pakke (OpenJFX) hvis man bruker OpenJDK (f.eks. på Linux)), ellers vil du få kompileringsfeil. Antakelig har du dette fra før, hvis ikke se [instruksjon om oppsett](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v18/wikis/oppsett).*
**VIKTIG:** *oppgaven er avhengig av at du har Java 8 med JavaFX installert (følger med i Oracle JDK, men er separat pakke (OpenJFX) hvis man bruker OpenJDK (f.eks. på Linux)), ellers vil du få kompileringsfeil. Antakelig har du dette fra før, hvis ikke se [instruksjon om oppsett](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v19/wikis/oppsett).*
## Oppgave 2: Implementering
*(Om du ikke gjør ferdig / får til denne, kan du likevel gå videre til Oppgave 3)*
......@@ -132,7 +132,7 @@ Nå skal du ha et prosjekt i eclipse som heter `inf101.v18.lab1`.
* Høyreklikk på prosjektet i Project Explorer, velg *Team → Push to Upstream*
* Du må kanskje fylle inn brukernavn og passord
* Du vil få opp en kvitteringsside med en liste over endringene som ble sendt til GitLab. *Sjekk denne for å se om noe har gått galt!* Hvis du får en feilmelding bør du spørre om hjelp.
* Hvis du ser på prosjektet ditt på GitLab siden, vil du kunne se listen over endringer. URLen til ditt eget prosjekt er `https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v18.lab1/commits/master`
* Hvis du ser på prosjektet ditt på GitLab siden, vil du kunne se listen over endringer. URLen til ditt eget prosjekt er `https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v19.lab1/commits/master`
### Oppgave 4.1: Se testresultater
......@@ -144,7 +144,7 @@ Nå skal du ha et prosjekt i eclipse som heter `inf101.v18.lab1`.
* Hvis du har tatt INF101 eller INF102 tidligere, vil du se dine gamle oppgaver her også
* Klikk på oppgavenavnet for å få mer info om testene. Her kan du f.eks. se hvilke tester som feilet (merket i rødt). Du kan trykke på "Logg" for å se loggen fra kompilering og testkjøring – her er det mye tekst, så du må bla nedover for å finne ut hva som evt. har skjedd.
* For testene som har feilet, kan du klikke på testnavnet for å se feilmeldingen for akkurat den testen.
* Du kan lese mer om [hvordan du tolker testresultatene](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v18/wikis/hente-levere-oppgaver#se-testresultater-p%C3%A5-rettingiiuibno) på siden om [å hente og levere oppgaver](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v18/wikis/hente-levere-oppgaver).
* Du kan lese mer om [hvordan du tolker testresultatene](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v19/wikis/hente-levere-oppgaver#se-testresultater-p%C3%A5-rettingiiuibno) på siden om [å hente og levere oppgaver](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v19/wikis/hente-levere-oppgaver).
* Du vil antakelig legge merke til en ekstra test kalt `BallRetting – dette er en ekstra test vi har lagt inn, som blant annet sjekker om du har implementert Oppgave 5. (Alle de andre testene i BallRetting er de samme som det du kjører på din egen maskin i `BallTest`.)
## Oppgave 5: Fyrverkeri
......@@ -163,7 +163,7 @@ Vi skal nå endre programmet slik at ballene "eksploderer" etter en viss tid, og
## Oppgave 6: Legge til en ny fil
* Velg *File → New → Java Class*. Pass på at *Package* er satt til `inf101.v18.objects`.
* Velg *File → New → Java Class*. Pass på at *Package* er satt til `inf101.v19.objects`.
* Kall klassen `Oppgave6`.
* Trykk *Finish*.
* Legg merke til det lille spørsmålstegnet ved siden av filen i Project Explorer – det betyr at Git ikke kjenner til filen.
......@@ -171,7 +171,7 @@ Vi skal nå endre programmet slik at ballene "eksploderer" etter en viss tid, og
* Hvis du er i *Git Staging*: Dra den nye filen fra *Unstaged Changes* til *Staged Changes*.
* Hvis du er i *Commit* dialogvinduet: Huk av i boksen ved siden av, og klassefilen vil bli lagt til i endringen du committer.
* Skriv en liten commit-melding, og velg *Commit and Push*
* Sjekk GitLab-websiden, og se at den nye filen er med (`https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v18.lab1/tree/master/src/inf101/v18/objects`)
* Sjekk GitLab-websiden, og se at den nye filen er med (`https://retting.ii.uib.no/<brukernavn>/inf101.v19.lab1/tree/master/src/inf101/v19/objects`)
## Oppgave 7: Rot med merge
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment