LAB-3.md 554 Bytes
Newer Older
Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
1 2 3 4 5
# Lab 3: Langton's Ant & Git Merge Requests


## Læringsmål

Noeska Smit's avatar
Noeska Smit committed
6
* Kunne håndtere *rejected* feil fra *Git push på*.
Yngve Sekse Kristiansen's avatar
Yngve Sekse Kristiansen committed
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
* Kjenne til vanlig Git arbeidsflyt og kunne bruke *merge request*.
* Få mer erfaring med grid-datastruktur og vanlig programmering

*(Resten av oppgaven er på engelsk. Siden det er en del bakgrunnstekst også, er seksjonene med ting du skal gjøre merket med “(todo!)”.)*

## Part I: Git

(Do Lab 2 first!)

[Go to Part I](LAB-3_I_GIT.md)

## Part II: Langton's Ant

(Do Lab 2 and Part I first!)

[Go to Part II](LAB-3_II_ANT.md)