LAB-4.md 551 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
# Lab 4: Labyrint

## Læringsmål

* *Abstraksjon*:
  * Kunne forklare abstrakt datatype (ADT)
* *Generisk programmering*:
  * Gjøre en samling generisk
  * Bruke generiske samlinger
  * Enkel testing av generiske klasser
* *Software engineering metoder*:
  * Interagere med andre utviklere med pull/merge request, bug reports, 

## Part I: Social Software Engineering: Git, Reviews, Bugs

(Gjør Del I av Lab 3 først!)

[Gå til Del I](LAB-4-I_GIT.md)

## Part II: Labyrint

(Gjør Lab 3 og Del I først!)

[Gå til Del II](LAB-4-II_LABYRINTH.md)