README.md 2.24 KB
Newer Older
1
# [Semesteroppgave 1: “Rogue One oh one”](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.sem1/blob/master/SEM-1.md)
Anya Helene Bagge's avatar
Anya Helene Bagge committed
2

Anya Helene Bagge's avatar
final!  
Anya Helene Bagge committed
3 4 5 6 7 8 9

* **README**
* [Oversikt](SEM-1.md)[Praktisk informasjon 5%](SEM-1.md#praktisk-informasjon)
* [Del A: Bakgrunn, modellering og utforskning 15%](SEM-1_DEL-A.md)
* [Del B: Fullfør basisimplementasjonen 40%](SEM-1_DEL-B.md)
* [Del C: Videreutvikling 40%](SEM-1_DEL-C.md)

10
Dette prosjektet inneholder [Semesteroppgave 1](SEM-1.md). Du kan også [lese oppgaven online](https://retting.ii.uib.no/inf101.v19.oppgaver/inf101.v19.sem1/blob/master/SEM-1.md) (kan evt. ha små oppdateringer i oppgaveteksten som ikke er med i din private kopi).
Anya Helene Bagge's avatar
Anya Helene Bagge committed
11

Anya Helene Bagge's avatar
ready!  
Anya Helene Bagge committed
12
**Innleveringsfrist:**
13 14
* Del A + minst to deloppgaver av Del B skal være ferdig til **fredag 15. mars kl. 2359**. 
* Hele oppgaven skal være ferdig til **fredag 22. mars kl. 2359**.
15
* [Ekstra tips til innlevering](https://retting.ii.uib.no/inf101/inf101.v19/wikis/innlevering)
Anya Helene Bagge's avatar
Anya Helene Bagge committed
16

Anya Helene Bagge's avatar
ready!  
Anya Helene Bagge committed
17 18
(Kryss av under her, i README.md, så kan vi følge med på om du anser deg som ferdig med ting eller ikke. Hvis du er helt ferdig til den første fristen, eller før den andre fristen, kan du si fra til gruppeleder slik at de kan begynne å rette.)

Noeska Smit's avatar
Noeska Smit committed
19 20
**Utsettelse:** 
   * Hvis du trenger forlenget frist er det mulig å be om det (spør gruppeleder – evt. assistenter/underviser hvis det er en spesiell situasjon). Hvis du ber om utsettelse bør du helst være i gang (ha gjort litt ting, og pushet) innen den første fristen.
Anya Helene Bagge's avatar
ready!  
Anya Helene Bagge committed
21
   * Om det er spesielle grunner til at du vil trenge lengre tid, så er det bare å ta kontakt, så kan vi avtale noe. Ta også kontakt om du [trenger annen tilrettelegging](http://www.uib.no/student/49241/trenger-du-tilrettelegging-av-ditt-studiel%C3%B8p). 
Anya Helene Bagge's avatar
Anya Helene Bagge committed
22
   
Anya Helene Bagge's avatar
Anya Helene Bagge committed
23 24 25

# Fyll inn egne svar/beskrivelse/kommentarer til prosjektet under
* Levert av:   *NAVN* (*BRUKERNAVN*)
Anya Helene Bagge's avatar
Anya Helene Bagge committed
26 27 28
* Del A: [ ] helt ferdig, [ ] delvis ferdig
* Del B: [ ] helt ferdig, [ ] delvis ferdig
* Del C: [ ] helt ferdig, [ ] delvis ferdig
Anya Helene Bagge's avatar
ready!  
Anya Helene Bagge committed
29 30 31 32 33 34 35 36 37
* [ ] hele semesteroppgaven er ferdig og klar til retting!

# Del A
## Svar på spørsmål
* ...

# Del B
## Svar på spørsmål
* ...
Anya Helene Bagge's avatar
Anya Helene Bagge committed
38

Anya Helene Bagge's avatar
ready!  
Anya Helene Bagge committed
39 40
# Del C
## Oversikt over designvalg og hva du har gjort
41
* ... blah, blah, er implementert i klassen [KurtMario](src/inf101/v19/rogue101/player/KurtMario.java), blah, blah `ITurtleShell` ...
Anya Helene Bagge's avatar
ready!  
Anya Helene Bagge committed
42